کد خبر: 7816

تمامی اپراتورها ملزم به انعقاد SLA شدند

سینا: معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از الزام تمامی اپراتورها به انعقاد قرارداد ارائه خدمات به یکدیگر و به کاربران در چارچوب موافقتنامه‌های سطح خدمات (SLA) خبر داد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسن رضوانی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور شفاف‌سازی کیفیت ارائه خدمات در شبکه ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان، ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) را تصویب کرده است.
وی افزود: براساس این مصوبه و باتوجه به اعلام آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران برای انعقاد قرارداد سطح سرویس (SLA) با مشتریان خود، همه اپراتورها ملزم هستند قرارداد ارائه خدمات به یکدیگر و به کاربران را در قالب مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعقد کنند.نظرات غیرفعال است.