کد خبر: 12899

تغییر نام و تنظیم سند قطعی تلفن ثابت در مراکز مخابراتی و دفاتر اسناد رسمی انجام شود

سینا: مشترکین تلفن ثابت استان تهران با مراجعه به مراکز مخابرات مربوطه می‌توانند نسبت به تنظیم سند قطعی تلفن ثابت اقدام کنند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، رمضانعلی مطهری‌نژاد مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: هر گونه تغییر نام تلفن ثابت منوط به تنظیم سند قطعی در مراکز مخابرات و یا دفاتر اسناد رسمی است.
وی با بیان آنکه مطابق آیین نامه شرکت مخابرات استان تنظیم سایر اسناد از قبیل وکالتنامه یا مبایعه نامه، سند انتقال تلفن محسوب نمی‌شود، گفت: مشترکین تلفن ثابت استان تهران می‌بایست برای تنظیم سند قطعی و یا هرگونه تغییر نام به مراکز مخابرات مربوطه و یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه و اقدام کنند.نظرات غیرفعال است.