کد خبر: 12677

تعیین حق السهم اپراتورهای تلفن از ترافیک بین‌المللی

سینا: دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: حق‌السهم اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از درآمدهای حاصل از ترافیک بین‌المللی وارده به کشور تعیین شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمدعلی فرقانی گفت: در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق‌السهم اپراتورهای تلفن ثابت از ترافیک بین‌المللی وارده برای هر دقیقه مکالمه ۸۹ ریال و برای هر دقیقه مکالمه تلفن همراه ۱۳۴ ریال تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی ترافیک بین‌المللی وارده به کشور تعیین شده، افزود: تمامی اپراتورها موظف هستند ارتباطات بین‌المللی خود را از طریق دروازه‌های بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار کنند که هم این شرکت و هم اپراتورها در این زمینه هزینه‌هائی را متحمل می‌شوند. با توجه به این موضوع، براساس مصوبه کمیسیون اپراتورهای تلفن همراه و ثابت نیز از درآمدهای حاصل از ترافیک بین‌المللی وارده به کشور منتفع می‌شوند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این حق‌السهم برای ترافیک بین‌المللی وارده است و حق‌السهم اپراتورها از ترافیک بین‌المللی صادره نیز پیش از این تعیین شده بود.نظرات غیرفعال است.