کد خبر: 13619

تعرفه واگذاری کدهای دورشوال تصویب شد

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه واگذاری سرشماره‌های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوری موسوم به کدهای دورشوال را بررسی و مقررات آن را تصویب کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، سرشماره‌ها، شماره‌های ۴ یا ۵ رقمی در محدوده طرح شماره‌گذاری تعیین شده در موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران هستند و سرشماره کشوری شماره‌های با قالب ۲۰XX و ۳۰XX هستند که بدون نیاز به کد بین شهری در سطح کشور تعریف و راهیابی می‌شوند.
سقف تعرفه واگذاری سرشماره‌های استانی و کشوری براساس قیمت پایه واگذاری سرشماره‌های استانی و کشور و اعمال ضرایب فنی مندرج محسابه می‌شود.
در محاسبه هزینه سالانه واگذاری سرشماره استانی، قیمت پایه واگذاری سرشماره در سطح استان، ضریب نوع ارتباط سرشماره، ضریب کاربری و راهیابی و رند بودن و ضریب توسعه یافتگی استان در نظر گرفته می‌شود.
همچنین در هزینه سالیانه واگذاری سرشماره کشوری، قیمت پایه واگذاری سرشماره در سطح کشور، ضریب نوع ارتبط سرشماره، ضریب کاربری، ضریب راهیابی و ضریب رند بودن محاسبه می‌شود.
براساس این مصوبه، قیمت پایه واگذاری سرشماره‌های ۴ رقمی استانی یک میلیون تومان، ۴ رقمی کشور هشت میلیون تومان، ۵ رقمی استانی ۱۰۰ هزار تومان و ۵ رقمی کشور ۸۰۰ هزار تومان است.
درآمد حاصل از واگذاری سرشماره جزو خدمات تلفن ثابت محسوب می‌شود و شرکت مخابرات ایران موظف است مطابق با موافتنامه پروانه نسبت به پرداخت مبالغ تسهیم درآمد به رگولاتوری اقدام کند.نظرات غیرفعال است.