کد خبر: 11916
در جلسه 154 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

تعرفه ارایه خدمات VPLS شبکه ملی IP تصویب شد

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه ارایه خدمات VPLS شبکه ملی IP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی و تصویب کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، براساس این مصوبه، تعرفه این خدمات در شبکه زیرساخت کشور در روش نقطه به نقطه با پهنای باند معادل یک STM1 برای تعرفه یک لینک ۴۲ میلیون ریال و هزینه اتصال ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال است.
همچنین تعرفه یک لینک در روش همبندی Mesh برای پهنای باند معادل یک STM1 45 میلیون ریال و هزینه اتصال آن ۹ میلیون ریال تصویب شده است.نظرات غیرفعال است.