کد خبر: 8805

تعداد مشترکان موبایل هند به ۹۰۴ میلیون نفر رسید

سینا: رگولاتور تله کام هند اعلام کرد که مجموع مشترکان تلفن همراه هند تا پایان ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ به ۹۳۶٫۱۲ میلیون نفر رسید.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۹۲۶٫۵۳ میلیون نفر رسیده بود که طی یک سال با رشد ۱٫۰۴ درصدی مواجه شده است.
مجموع مشترکان بی سیم این کشور از ۸۹۳٫۸۴ میلیون نفر در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ به ۹۰۳٫۷۳ میلیون نفر تا پایان ژانویه ۲۰۱۲ رسید که رشد ۱٫۱۱ درصدی داشته است.
سهم مشترکان شهری از ۶۵٫۵۵۹ درصد به ۶۵٫۴۱ درصد کاهش یافته است درحالی که مشترکان روستایی از ۳۴٫۴۱ درصد به ۳۴٫۵۹ درصد افزایش یافته اند.
مشترکان بی سیم در مناطق شهری هند از ۵۸۶٫۲۶ میلیون نفر در دسامبر ۲۰۱۱ به ۵۹۱٫۱۰ میلیون نفر تا پایان ژانویه ۲۰۱۲ رسیدند و مشترکان در مناطق روستایی نیز از ۳۰۷٫۵۹ میلیون نفر به ۳۱۲٫۶۲ میلیون نفر در همین زمان افزایش یافتند.
اپراتورهای خصوصی بازار بی سیم این کشور ۸۸٫۵۶ درصد از بازار این کشور را در اختیار دارند درحالی که BSNL و MTN که اپراتورهای دولتی آن هستند تنها ۱۱٫۴۴ درصد سهم بازار را در اختیار دارند.نظرات غیرفعال است.