کد خبر: 2594

تعداد مشترکان ریلاینس از مرز ۱۰۰ میلیون نفر گذشت

سینا: اپراتور ریلاینس هند اعلام کرد که تعداد مشترکان این شرکت از مرز ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرده است.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) Rcom اکنون با در اختیار داشتن ۱۰۰ میلیون مشترک به دومین اپراتور بزرگ تلفن همراه در این کشور و چهارمین اپراتور جهان تبدیل شده است که به این رقم دست یافته است.

درپی دست یابی ریلاینس به این تعداد مشترک آنیل آمبانی رئیس گروه ریلانس اظهار داشت، تعداد ۱۰۰ میلیون مشترک این شرکت را به جوانترین اپراتور مخابراتی تبدیل کرده است که در این مدت کوتاه به چنین رقمی دست یافته است.

اکنون هدف ریلاینس دست یابی به ۱۰۰ میلیون مشترک دیگر طی ۱۰۰۰ روز آینده است.نظرات غیرفعال است.