کد خبر: 12822

تدوین الزامات تولید محتوای الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات

سینا: الزامات و چارچوب های تولید محتوای الکترونیکی جهت عرضه بر بستر شبکه ملی اطلاعت تدوین و به نهادهای ذی ربط ارایه شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیرحسین محب‌علی، مجری شبکه ملی یادگیری الکترونیکی کشور با بیان این مطلب گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات به عنوان مرجع اصلی مدیریت توسعه IT در سطح کشور اقدام به تدوین این الزامات و چارچوب‌ها کرده است.
وی افزود: این الزامات در راستای حمایت از استقرار شبکه ملی یادگیری الکترونیکی و نیز حرکت در مسیر استانداردسازی عرضه محتواهای الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات تدوین و نهایی شده است.
امیرحسن محب‌علی با بیان این مطلب که تدوین این سند با همکاری اساتید و متخصصان این حوزه نهایی شده ، تصریح کرد: در این سند، پنج گام برای تولید یک محتوای استاندارد جهت عرضه در شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به نیاز روز افزون جامعه اطلاعاتی به آموزش و استفاده از بستر فناوری اطلاعات به منظور برطرف کردن نیازهای این حوزه، رویکرد اصلی سند مذکور، تولید محتواهای الکترونیکی آموزشی جهت استفاده در شبکه ملی یادگیری است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و کنترل برنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به گام‌های تعریف شده در این سند گفت: تجزیه و تحلیل از نظر محتوا و فناورانه، طراحی آموزشی، تولید اجزاء و محتوای یادگیری الکترونیکی، برگزاری دوره  یادگیری الکترونیکی و ارزشیابی از جمله گام های تعریف شده اساسی به منظور تهیه یک محتوای الکترونیکی استاندارد محسوب می‌شود.
مجری شبکه ملی یادگیری الکترونیکی کشور تاکید کرد: فایل الکترونیکی مستند “الزامات چارچوب های تولید محتوای الکترونیکی جهت عرضه بر شبکه ملی ارتباطات” از طریق بخش انتشارات درگاه www.itc.ir به رایگان برای علاقمندان این حوزه قابل دسترس است.نظرات غیرفعال است.