کد خبر: 12913
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد:

تدوین ۹۳ شاخص برای پایش ICT کشور و ابلاغ به به دستگاه‌ها

سینا: رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ۹۳ شاخص برای پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین و جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از سازمان فناوری اطلاعات ایران، علی حکیم جوادی، افزود: براساس تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌بایست برای ارزیابی شاخص‌ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه، تدوین می‌کرد.
وی افزود: بر همین اساس،‌ سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری موسسه تحقیقات فاوا و استفاده از تجارب دو دانشگاه معتبر کشور و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای تکلیف و استفاده از نظرات خبرگان این حوزه و نیز استفاده از مشاوره‌های دفتر آمار اتحادیه جهانی ارتباطات ITU ، نسبت به تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اقدام کرد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره بخش‌های مختلف این نظام تصریح کرد: نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص‌ها، مجموعه کلیدی شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص‌های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت‌های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوکارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین‌المللی است.
وی خاطر نشان کرد: براساس این شاخص‌ها می‌توان میزان عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، مصوبات هیئت وزیران در حوزه فاوا و الزامات سایر اسناد بالادستی را اندازه‌گیری کرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص جزئیات شاخص های تعریف شده در این نظام گفت: نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل ۹۳ شاخص است که از این تعداد، ۱۱ شاخص به روش آمارگیری تخصصی قابل احصاء‌ هستند.
وی ادامه داد: ۱۲ شاخص برای محور توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، هفت عدد در حوزه گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، چهار شاخص در زمینه ‌اقتصاد فناوری اطلاعات و پنج عدد برای بخش پژوهش و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات تعریف شده است.
وی تا کید کرد: از دیگر محورها و شاخص های تعریف شده در این نظام می توان به ۱۳ شاخص برای دولت الکترونیک،‌ پنج عدد در حوزه سلامت و رفاه الکترونیکی، ۵ شاخص در زمینه تجارت و کسب و کار الکترونیکی، ۱۳ شاخص برای آموزش و یادگیری الکترونیکی و ۱۲ عدد در خصوص شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه جهانی مخابرات اشاره کرد.نظرات غیرفعال است.