کد خبر: 10222

تدوین نظام پایش شاخص‌های ICT با همکاری مرکز آمار

سینا: براساس تفاهم‌نامه امضا شده میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ایران تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام پایش مستمر آن با همکاری مرکز آمار ایران انجام می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم، تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال دوم برنامه باید اجرایی و انجام پایش مستمر آن نیز می‌بایست توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملیاتی شود.
استفاده بهینه از توانائی‌های علمی، فنی  و پژوهشی  مرکز آمار ایران از جمله مشارکت در تدوین شاخص‌ها و آمارهای ملی و بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعاملات بین‌المللی از جمله محورهای این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود.
همچنین، همکاری در زمینه اجرا و نظارت بر تهیه آمارهای ملی در حوزه ICT،‌ مشارکت و همکاری در ایجاد شبکه ملی آمار و بروز آوری شیوه آمارگیری در کشور به صورت الکترونیکی و انجام طرح‌های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی از دیگر مواردی است که در همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات و مرکز آمار اجرایی خواهد شد.
در راستای این همکاری، شاخص‌ها، انواع فرمول‌های محاسباتی، مقررات و روش‌های اجرایی پیشنهادی سازمان فناوری اطلاعات ایران بررسی و تدوین خواهد شد و به آمارهای ملی تبدیل می‌شود.نظرات غیرفعال است.