کد خبر: 17392

بورس آخرین وضعیت ساختار مالکیتی مخابرات را منتشر کرد

سینا: بورس اوراق بهادار تهران آخرین وضعیت ساختار مالکیتی مخابرات ایران در راستای افشای اطلاعات برای سهامداران این شرکت را منتشر کرد.
به گزارش آژانش خبری صنعت ارتباطات (سینا)، براساس نامه منتشر شده در سایت کدال، شرکت توسعه اعتماد مبین به منظور صیانت از حقوق تمامی سهامداران شرکت مخابرات ایرات، دادخواستی با موضوع «رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی‌اعتباری فسخ اعلامی توسط سازمان خصوصی‌سازی» به هیات داوری ارایه و بدوا به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست کرد تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی‌سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع ادعایی و منع انتقال سهام موضوع قرارداد اقدام کند.
این درخواست در جلسه فوق‌العاده دوم دی ماه ۹۵ هیات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته است و هیات ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف تمامی اقدامات سازمان خصوصی‌سازی درمورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر کرد.
بدین ترتیب شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچگونه تغییری در ساخنار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.نظرات غیرفعال است.