کد خبر: 9071

بهای سهام‌های مخابرات و همراه اول افزایش یافتند

سینا: بهای سهام‌های شرکت‌های مخابرات ایران و ارتباطات سیار ایران امروز با افزایش قیمت در بازار بورس مواجه شدند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، هر سهم شرکت مخابرات ایران امروز با ۱۱ ریال افزایش قیمت و ۰٫۳۴ درصد تغییر مثبت به ۳۲۳۹ ریال رسید.
معاملات سهام این شرکت امروز با قیمت ۳۲۲۶ ریال آغاز و با قیمت ۳۲۲۹ ریال پایان یافت و بالاترین قیمت ۳۳۱۵ ریال و پایین‌ترین قیمت ۳۲۲۶ ریال را ثبت کرد.
حجم معاملات سهام این شرکت امروز به ۳ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۶۳۲ سهم به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۸۱۳ ریال با ۲۵۰ معامله رسید.
نماد اخبر امروز ۱۰٫۱۹ واحد تاثیر منفی در شاخص بورس گذاشت و ارزش بازار آن را به ۱۴۸ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۳۴ میلیون ریال رساند.
از سوی دیگر، بهای هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران با ۵۹۱ ریال افزایش قیمت و ۱٫۰۹ درصد تغییر مثبت به ۵۴ هزار و ۶۳۰ ریال رسید.
معاملات سهام این شرکت نیز امروز با قیمت ۵۴ هزار و ۲۷ ریال آغاز شد و با قیمت ۵۴ هزار و ۶۱۰ ریال پایان یافت و بالاترین قیمت ۵۴ هزار و ۸۰۰ ریال و پایین‌ترین قیمت ۵۴ هزار و ۲۷ ریال را ثبت کرد.
حجم معاملات سهام این شرکت امروز به ۴۵۰ هزار و ۱۹ سهم به ارزش ۲۴ هزار و ۵۸۳٫۸۶ میلیون ریال با ۲۴۸ معامله رسیدنظرات غیرفعال است.