کد خبر: 8947
کمیسیون تنظیم مقررات:

بنیاد ملی نخبگان ۵۰۰ میلیون ریال برای کد خدماتی ۰۹۶۰۱ بپردازد

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۳۲ خود در ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ درخواست بنیاد ملی نخبگان درخصوص تخفیف استفاده از کد خدماتی ۰۹۶۰۱ را بررسی کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، باتوجه به آئین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب جلسه شماره ۱۱۳ مصوبه ۲۲ خرداد ماه سال ۹۰ کمیسیون و فعالیت‌های علمی و فرهنگی بنیاد مذکور، بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از کد خدماتی بین شهری پنج رقمی باید سالیانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت کند.نظرات غیرفعال است.