کد خبر: 11251

برگزاری کارگاه‌های آموزشی سکوهای ارائه سرویس و فروشگاه‌های برنامه‌های کاربردی

سینا: کارگاه آموزشی با موضوع سکوهای ارائه سرویس و فروشگاه های برنامه‌های کاربردی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز، دوشنبه ۱۳ آذر ماه سال جاری، برگزار شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطاات (سینا) از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فنوری اطلاعات، در این کارگاه آموزشی نیم روزه، روند تحولات جهانی در ارائه خدمات ارزش افزوده و استراتژی اپراتورهای تلفن همراه در دنیا، معماری فنی SDP و چگونگی بهره‌گیری از آن در ارائه خدمات ارزش افزوده، مورد بررسی قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، در کارگاه مذکور اکوسیستم و مدل‌های تجاری در ارائه خدمات SDP به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند.
در پایان این کارگاه آموزشی مدل‌های درآمدی، اکوسیستم و مدل‌ها ی تجاری مورد استفاده در فروشگاه‌های برنامه‌های کاربردی بیان شد و تجربیات حاصل از اجرای پروژه مورد اشاره قرار گرفت.نظرات غیرفعال است.