کد خبر: 10490

برنامه زمابندی صدور کارت آزمون استخدامی مخابرات اعلام شد

سینا: اداره کل دفتر نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران برنامه زمانبندی صدور کارت آزمون استخدامی این شرکت را اعلام کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، داوطلبان آزمون استخدامی شرکت مخابرات ایران می‌توانند براساس حرف اول نام خانوادگی خود به شرح زیر به سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir مراجعه و نسبت به دریافت فایل کارت آزمون اقدام کنند.
براین اساس داوطلبانی که حرف اول نام خانوادگی‌شان از “الف تا خ” است، در روز شنبه ۴ شهریور ماه ، از “د تا ع” روز یکشنبه ۵ شهریور ماه و از “ف تا ی” روز دوشنبه ۶ شهریور ماه می‌توانند به سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه و برای دریافت کارت آزمون خود اقدام کنند.
همچنین از ۷ شهریور ماه سایت برای دریافت کارت تمامی متقاضیانی که طی روزهای اعلام شده موفق به دریافت کارت نشده‌اند، باز است.
ارایه پرینت کارت در روز برگزاری آزمون استخدامی شرکت مخابرات ایران الزامی است.نظرات غیرفعال است.