کد خبر: 10906

برنامه اروپا برای سرمایه‌گذاری در باند وسیع

سینا: بنابر گفته‌های معاون اتحادیه اروپا، دستورالعمل این کمیسیون برای بخش دیجیتال می‌تواند اقتصاد اروپا را تقویت بخشیده و ایجاد اشتغال کرده و موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی شود اما هیچ کدام از این اهداف بدون باند وسیع سریع و سرویس‌های دیجیتالی امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، از آنجاییکه هر ۲ تا ۳ سال استفاده از اینترنت در این اتحادیه دو برابر می‌شود بنابراین ارتقای شبکه‌های مخابراتی نیازی جدی برای اروپا محسوب می‌شود.
معاون اتحادیه اروپا افزود در ایالات متحده شبکه‌های باند وسیع ۱۰۰ مگابیتی فوق سریع با رشدی چهار برابری در سه سال اخیر، ۸۰ درصد از خانوارهای این کشور را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.
کشور ژاپن بیش از ۲۰ میلیون کاربر با اتصال فیبر نوری دارد و چین در سال اخیر به تنهایی ۳۵ میلیون اتصال فیبر نوری ایجاد کرده است. این کشورها ضرورت‌های دیجیتال را به خوبی دریافته‌اند.
با حذف انحصارات دولتی در بخش مخابرات علاوه بر تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، هزینه‌های قابل توجهی را می‌توان از اقتصاد کشورها حذف کرد و کارایی را افزایش داد.
از آنجاییکه باند وسیع به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه کشورها محسوب می‌شود، اتحادیه اروپا در نظر دارد حداقل یک میلیارد یورو در هر سال در بخش باند وسیع پر سرعت سرمایه‌گذاری کند تا ۴۵ میلیون خانوار دیگر به باند وسیع متصل شوند.
واضح است که بودجه‌های ملی به تنهایی پاسخگوی حجم زیاد و ریسک این بازار نخواهند بود، بنابراین بخشی از این سرمایه‌گذاری از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا تامین می‌شود که در جهت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است.نظرات غیرفعال است.