کد خبر: 10805

برنامه اجرایی اتحادیه اروپا برای دولت الکترونیک

سینا: در سال ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا برنامه اجرایی برای سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۱ را برای شهروندان اروپایی و بخش کسب و کار تصویب کرده است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این برنامه بر روی بهبود حرکت در بازار داخلی کشورهای عضو در قرن ۲۱ تمرکز دارد تا به استراتژی اروپای ۲۰۲۰ برای اقتصادی پایدار، فراگیر و مبتنی بر دانش کمک کند.
اصلی‌ترین هدف آن بهینه‌سازی شرایط برای توسعه خدمات دولت الکترونیک است که شامل توسعه محیط برای ارتقای همکاری بین سیستم‌ها و ایجاد توانمندی‌های کلیدی است.
عمده‌ترین مسایل مورد بحث در این برنامه پیش‌ شرط های توسعه دولت الکترونیک برای راه‌اندازی زیرساخت‌های امنیتی نظیر تجدید نظر در دستورالعمل امضای الکترونیک برای سیستم‌های صدور مجوز الکترونیک و به کارگیری تکنولوژی‌ها و الگوهای جدید در بخش همگانی، بهره‌وری و اثربخشی در ادارات دولتی شامل کاهش بار اداری و معرفی دستور کار دولت الکترونیک، توانمندسازی کاربر که شاخصه کلیدی نسل جدید خدمات دولت الکترونیک آموزش و ایجاد توانایی در کاربران است و بازارهای داخلی که دولت الکترونیک باید از ساختار بازار دیجیتال برای ارائه خدمات پشتیبانی کند و موجب کاهش جابه جایی‌های شهروندان برای خدمات عمومی شود، است.نظرات غیرفعال است.