کد خبر: 11937

ایرتل به زنان کشاورز آفریقایی سرویس‌های تلفن همراه ارائه می‌دهد

سینا: اپراتور ایرتل آفریقا سیستم اطلاعات کشاورزان را برای زنان کشاورز آفریقایی راه‌اندازی کرده است که از طریق آن زنان کشاورز می‌توانند به اطلاعات مرتبط با آب و هوا، تغییرات در سیاست‌های محیطی (مانند وضع مالیات و قوانین)، سرویس‌های پشتیبانی‌کننده در دسترس و همچنین اطلاعات در مورد مناطق دیگر دسترسی داشته باشند.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، به علاوه، ایرتل سرویس‌های پیام‌نگاری پروتکل اینترنتی و گروه‌های کاربری محدود را نیز ارائه خواهد کرد.

این اقدام در پی امضای تفاهم‌نامه میان نهاد زنان سازمان ملل (نهاد سازمان ملل در زمینه کیفیت جنسیت و اختیار زنان) و ایرتل آفریقا صورت گرفته است.

نهاد زنان سازمان ملل کشاورزان زن را برای تحت پوشش این خدمات قرار گرفتن شناسایی می‌کند و ایرتل نیز سرویس‌های مناسب تلفن همراه را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

به گفته Christine Musisi، مدیر برنامه‌های منطقه زنان سازمان ملل در شرق و شاخ آفریقا، در این همکاری جدید از توان ارتباطات همراه برای دخیل کردن و اختیار دادن به زنان در مناطق روستایی و شهری استفاده خواهد شد.

با همکاری با ایرتل، زنان سازمان ملل می‌تواند از طریق پلتفرم‌های ارتباطاتی سریع‌تر به کارآفرینان دسترسی یابد. به صورت فزاینده‌ای بخش‌های عمومی و خصوصی این مساله را تصدیق می‌کنند که ایجاد اختیار برای زنان اقتصاد هوشمند است و اینکه زنان باید به قلب توسعه آفریقا برده شوند. این توافق‌نامه به مدت ۲ سال ادامه خواهد یافت.نظرات غیرفعال است.