کد خبر: 8225

ایران عضو فروم جهانی IPv6 شد

سینا: ایران به عضویت فروم جهانی آدرس‌های IP نسخه۶ درآمد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، با مذاکرات صورت گرفته مابین گروه ضربت IPv6 ایران به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات ایران با لطیف لادید رئیس فروم جهانی IPv6 ، ایران توانست به عضویت فروم جهانی IPv6 درآید.
با عضویت ایران در این فروم، نام ایران در لیست اعضای فروم ثبت شد و اقدامات انجام شده در کشور به منظور مهاجرت از آدرس‌های IP نسخه۴ به ۶ به رسمیت شناخته شد.نظرات غیرفعال است.