کد خبر: 10574

اولین کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک برگزار می‌شود

سینا: اولین کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک روزهای نهم و دهم آذر ماه توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، انتشار و گسترش دانش سلامت الکترونیکی، ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقات بین‌المللی به محققان ایرانی، تبادل نظر و اندیشه میان محققان داخلی و خارجی و انعکاس دستاوردهای تحقیقات داخلی به محققان خارجی از اهداف این همایش است.

مدل‌های کسب و کار در سلامت الکترونیک در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، چالش‌های برنامه سلامت الکترونیک،‌ سلامت الکترونیک و مدیریت اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سلامت الکترونیک و شبکه‌های الکترونیکی اجتماعی، مشاوره و سلامت نیز از جمله محورهای اولین کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک را تشکیل می‌دهند.نظرات غیرفعال است.