کد خبر: 10894

امکان واگذاری سرویس مشاوره تلفنی به صورت سراسری در کشور فراهم شد

سینا: شرکت ارتباطات زیرساخت با ارتقای خدمات در شبکه هوشمند (IN) امکان واگذاری سرویس مشاوره تلفنی به صورت سراسری در کل کشور را فراهم کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، از شرکت ارتباطات زیرساخت، متقاضیان این خدمات می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل بازاریابی و واگذاری مدارات این شرکت جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنند.
کیهان افتخار مدیرکل امور مشتریان و واگذاری مدارات این شرکت  با اعلام این مطلب گفت: متقاضیان  خدمات مشاوره تلفنی مانند مشاوره پزشکی، حقوقی، خانواده، مذهبی و… می‌توانند جهت دریافت این سرویس با شرکت ارتباطات زیرساخت و یا شرکت مخابرات استان تهران که به عنوان کارگزار این شرکت فعالیت دارد، برای ارایه خدمات قرارداد مراجعه کنند.
وی ادامه داد: استفاده‌کنندگان نهایی خدمات مشاوره تلفنی مبالغی  را برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند که به صورت درصدی بین ارایه‌کنندگان خدمات و شرکت‌های مخابراتی توزیع می‌شود.
مدیرکل امور مشتریان و واگذاری مدارات شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: سرویس مشاوره تلفنی که یکی از سرویس‌های شبکه هوشمند است، قبلا توسط شرکت مخابرات استان تهران به صورت منطقه‌ای ارایه می‌شد که با استفاده از شبکه هوشمند سراسری شرکت ارتباطات زیرساخت در سطح کشوری و ملی قابل ارایه است.نظرات غیرفعال است.