کد خبر: 17293

امکان استفاده جایگزین از امکانات بسته ترکیبی ایرانسل فراهم شد

سینا: ایرانسل با عرضه بسته ترکیبی جدیدی به نام بوم+ امکان استفاده از خدمات بسته ترکیبی را به عنوان جایگزین یکدیگر فراهم کرد.
به گزارش آژانش خبری صنعت ارتباطات (سینا)، با استفاده از بسته بوم+، در صورت اتمام حجم اینترنت، مشترکان ایرانسل می‌تواننند از اعتبار مکالمه بسته ترکیبی خود برای مصرف اینترنت استفاده کنند.
همچنین در صورت اتمام اعتبار مکالمه بسته ترکیبی، می‌توان از اعتبار حجم اینترنت برای مکالمه استفاده کرد.
گفتنی است که هزینه استفاده از اینترنت همراه به صورت سه برابر از اعتبار مکالمه کسر خواهد شد.
مشترکان ایرانسل برای ساختن بسته ترکیبی مورد علاقه خود می‌توانند از وب‌سایت و اپلیکیشن مای ایرانسل استفاده کنند.نظرات غیرفعال است.