کد خبر: 11170

افزایش و کاهش نرخ مکالمات بین الملل براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات

سینا: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات سطوح تعرفه و سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه بین‌الملل مشترکین تلفن ثابت به ثابت و ثابت به همراه از تاریخ اول مهر ماه سال جاری تغییر یافته است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، طبق مصوبه ۱۴۶ کمیسیون تنظیم و مقررات مورخ ۱۸ مرداد ماه سال جاری سطوح تعرفه به یازده سطح و مبلغ تعرفه یک دقیقه مکالمه بین الملل در پایین ترین سطح ۵۰۰ ریال و بالاترین سطح ۳۰ هزار ریال تعیین شده است.
شایان ذکر اینکه هزینه مکالمه بین‌الملل با ۴۰ کشور جهان از مبدا ایران (تلفن ثابت به ثابت) نسبت به تعرفه قبلی کاهش و هزینه ارتباط بین‌الملل با بقیه کشورها افزایش یافته است.نظرات غیرفعال است.