کد خبر: 9073

اعضای حقیقی هیات مدیره مخابرات ایران معرفی شدند

سینا: اعضای حقیقی هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، در نخستین جلسه در دوره جدید هیات مدیره که امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه برگزار شد، سید مصطفی سیدهاشمی به سمت رییس و مسعود مهردادی به سمت نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه وحیدرضا توکلی به سمت دبیر جلسات هیات مدیره انتخاب شد.
در حکمی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز علی اصغر عمیدیان معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد.
علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات پیش از این در مجموعه وزارت ارتباطات، ریاست هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز ریاست مرکز تحقیقات مخابرات ایران را به عهده داشته است.نظرات غیرفعال است.