کد خبر: 17158

اصلاحیه روش پرداخت سود سهامداران حقوقی مخابرات

سینا: به منظور تسهیل در دریافت سود سهام سهامداران حقوقی، صندوق ها و سبدگردان ها، الزام مراجعه به اداره امور سهام مخابرات در تهران برداشته شده و سهامداران مخابرات ایران با مراجعه به تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور می توانند نسبت به دریافت سود سهام خود از محل عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۴ اقدام کنند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از شرکت مخابرات ایران، باتوجه به اینکه سهامداران حقوقی، صندوق ها و شرکت های سبدگردان، در سراسر کشور مستقر هستند و بنا بر اطلاعیه قبلی، ضرورتا می بایست برای دریافت سود سهام خود به تهران مراجعه کنند و به منظور کاهش مشکلات تردد و رفاه حال سهامداران محترم، روش پرداخت در قالب یک اصلاحیه به شرح ذیل اعلام می شود.
برهمین اساس، تمامی سبدگردان ها از ۱۶ مرداد ماه ۹۵ با مراجعه به تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور می توانند با ارایه معرفی نامه و سایر مستندات، سود سهام خود را دریافت کنند.
همچنین سهامداران حقوقی و صندوق ها (به غیر از سهامداران عمده) طبق جدول زمان بندی اعلامی در اطلاعیه قبلی و با مراجعه به تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور و ارائه معرفی نامه و سایر مستندات قانونی می توانند سود سهام خود را دریافت کنند.نظرات غیرفعال است.