کد خبر: 12359

استقبال از گوشی‌های هوشمند با صفحه نمایش بزرگتر

سینا: در نیمه دوم سال ۲۰۱۲ افرادی که گوشی‌های هوشمند داشتند به دنبال گوشی‌های هوشمندی بودند که صفحه نمایش آنها بزرگ‌تر و معمولا بین ۴٫۲ تا ۴٫۷ اینچ باشد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۱ گوشی‌های با صفحه نمایش ۴٫۳ اینچ متقاضی بیشتری داشت.
مردان بیشتر به گوشی‌های هوشمندی که صفحه نمایش بزرگ‌تر دارند و خانم‌ها هم به گوشی‌های هوشمندی که صفحه نمایش کوچک‌تر دارند، علاقه‌مند هستند. البته لازم به ذکر است نام‌های تجاری کنونی روی تمایلات آینده مردم هم تاثیرگذارند.
از آنجایی که مصرف‌کنندگان روز به روز تمایل‌شان به گوشی‌های هوشمنداستقبال از گوشی‌های هوشمند با صفحه نمایش بزرگتر
سینا: در نیمه دوم سال ۲۰۱۲ افرادی که گوشی‌های هوشمند داشتند به دنبال گوشی‌های هوشمندی بودند که صفحه نمایش آنها بزرگ‌تر و معمولا بین ۴٫۲ تا ۴٫۷ اینچ باشد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۱ گوشی‌های با صفحه نمایش ۴٫۳ اینچ متقاضی بیشتری داشت.
مردان بیشتر به گوشی‌های هوشمندی که صفحه نمایش بزرگ‌تر دارند و خانم‌ها هم به گوشی‌های هوشمندی که صفحه نمایش کوچک‌تر دارند، علاقه‌مند هستند. البته لازم به ذکر است نام‌های تجاری کنونی روی تمایلات آینده مردم هم تاثیرگذارند.
از آنجایی که مصرف‌کنندگان روز به روز تمایل‌شان به گوشی‌های هوشمند بزرگ‌تر بیشتر می‌شود، کارخانه‌ها هم تمایل بیشتری برای تولید گوشی‌های بزرگ‌تر پیدا می‌کنند.
لازم به ذکر است هر چه صفحه نمایش بزرگ‌تر می‌شود، می‌بایست راهکارهایی هم برای کار کردن با آن مد نظر گرفته شود.
بزرگ‌تر بیشتر می‌شود، کارخانه‌ها هم تمایل بیشتری برای تولید گوشی‌های بزرگ‌تر پیدا می‌کنند.
لازم به ذکر است هر چه صفحه نمایش بزرگ‌تر می‌شود، می‌بایست راهکارهایی هم برای کار کردن با آن مد نظر گرفته شود.نظرات غیرفعال است.