کد خبر: 7709

اختلال در ۷ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مرکز مخابرات شهید بابایی از تاریخ هفتم آذرماه و در مراکز مخابرات شهید لطیفی، ملت، شهید عرب‌سرخی، پیام نور، شهدای گمنام، شهید نظری از تاریخ هشتم آذرماه آغاز می‌شود.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید بابایی با پیش‌شماره‌های ۷۷۱۰، ۷۷۱۱ در محدوده شهرک شهید بهشتی و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش‌شماره‌های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده خیابان‌های وفامنش، مکران شمالی، کوچه باغ، امید و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۱۱، ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹ در محدوده پامنار و در مرکز مخابرات شهید عربسرخی با پیش‌شماره‌های ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹، ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷ در محدوده بلوار امام حسین (ع)، خیابان‌های فداییان اسلام، یزدانی، دیلمان شمالی و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش‌شماره‌های ۴۴۶۰، ۴۴۶۱، ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹ در محدوده بلوار میرزا بابایی، اتوبان شهید همت، سردار جنگل، شهید اشرفی اصفهانی و در مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش‌شماره‌های ۷۷۰۵ الی ۷۷۰۸، ۷۷۳۶ الی ۷۷۳۸ در محدوده خیابان‌های شهید بابامحمدی، شهید دانشور، شهید قزاقی، باقری و در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان‌های سمیعی، اجاره دار، باباخانلو، کوچه شهید بهشتی حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.



نظرات غیرفعال است.