کد خبر: 7924

اختلال در ۶ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات سیدالشهداء، ملت، ولی عصر، شهید عاطف، شهید محلاتی و شهید نصرآبادی از تاریخ ۲۹ آذرماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات سیدالشهداء با پیش‌شماره‌های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۹ در محدوده خیابان‌های جابراسدی، بدخشان کمالی و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ در محدوده خیابان‌های ۱۵ خرداد، پامنار و در مرکز مخابرات ولی عصر با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابان‌های خواجه نصیرالدین غربی، شهید طاهریان، شهید مقدم، شهید مستقیمی به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود. همچنین در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش‌شماره‌های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ در محدوده خیابان‌های ۱۹۰ غربی، ۱۸۶ غربی، شهید گلشنی و طاهری ۱۸۸ غربی، عادل، تیرانداز و در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های ۲۲۴۴ الی ۲۲۴۹، ۲۲۱۹ در محدوده شهرک گلها به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید نصرآبادی با پیش‌شماره‌های ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۱۱، ۲۱۳ و کدهای ۱۱۰ و ۱۱۵ از ساعت ۲۲ به مدت ۸ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.