کد خبر: 10872

اختلال در ۵ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید قندی، شهید غریبی، شهید اکبری، شهید بهشتی و شهید باهنر از تاریخ ۲۴ مهرماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۶۹، ۵۵۸۹، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده پاساژ نور و در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۳۹، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹ در محدوده خیابان قیطریه، میدان پیروز، جنوب پارک قیطریه و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش‌شماره‌های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۳۹، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴ در محدوده خیابان‌های شهید اسفندانی و درختی به مدت ۷۲ ساعت و نیز در مرکز مخابرات شهید بهشتی و شهید باهنر از ساعت ۲۳ به مدت ۷ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.