کد خبر: 10821

اختلال در ۱۰ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات ملت، شهید توکلی، مالک اشتر، شهدای هفتم تیر، آزادگان، مفتح، الغدیر، قدس، دانشگاه، باهنر از تاریخ ۱۸ مهر ماه آغاز می‌شود.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۱۱، ۳۳۹۷، ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۵ در محدوده خیابان‌های جمهوری، سعدی و در مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش‌شماره‌‌های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۷ در محدوده کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، خیابان‌های عاشری، تعاون، جلال، نخ زرین و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش‌شماره‌های ۶۶۱۹، ۶۶۶۷، ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹، ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸ در محدوده خیابان‌های دامپزشکی، هاشمی، کارون، شهیدان و در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش‌شماره های ۸۸۸۶، ۸۸۳۰، ۸۸۳۲، ۸۸۳۴، ۸۸۸۱ الی ۸۸۸۴ در محدوده خیابان‌های مطهری، ۲۴، قائم مقام فراهانی، سنائی حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات مذکور ارتباط دیتای مشترکین در مراکز مخابرات آزادگان، مفتح، الغدیر، قدس، دانشگاه، باهنر از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.