کد خبر: 8468

اختلال در تلفن ثابت ۱۱ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابراتی هجرت، دانشگاه، ملت، پاسداران، شهید غریبی، سلمان فارسی، شهید لطیفی، ولی عصر، جماران، شهید تندگویان و شهید بهشتی از تاریخ ۲۴ بهمن ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت با پیش‌شماره‌های ۳۳۸۰ الی ۳۳۸۴، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵ در محدوده خیابان های ۸ متری پنجم، ۱۵ متری اول، بزرگراه بسیج و در مرکز مخابرات دانشگاه با پیش‌شماره‌های ۶۶۴۰، ۶۶۴۱، ۶۶۴۶ الی ۶۶۴۹، ۶۶۹۵ الی ۶۶۹۷ در محدوده خیابان های جمهوری، کمال زاده، ۱۲ فروردین، منیری جاوید، بانک رفاه کارگران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، شرکت کیهان ترافیک و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ در محدوده خیابان ۱۵ خرداد و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹ در محدوده خیابان های عرفاتی، شهید برادران رحمانی و در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۰ ، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۳۹، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹ در محدوده خیابان‌های شریعتی، پل رومی، چهارراه حسابی، میدان تختی، دکتر حسابی، آقا بزرگی به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.
همچنین در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش‌شماره‌های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۷ در محدوده خیابان‌های شهید طاهرخانی، کاج، پرستوی دوم و چهارم و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش‌شماره‌های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده شهرک شهید صادقی، پادگان المهدی، مجتمع کوثر، مجتمع سروش و در مرکز مخابرات ولی‌عصر با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابان‌های شهید ناطقی، شهید مشکی، شهید برادران میرزایی و در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده خیابان‌های شهید باهنر، عمار، کوچه‌های عرفات، فلسطین، راد، طوطیا، زیبا، مختاری و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱ در محدوده خیابان شهید همایی (۱۶ متری اول جنوبی)، کوچه های شهید زارعی، شهید فراهانی به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره ۸۶۰۱ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.