کد خبر: 12122

اختلال در ارتباطات ۷ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید غریبی، شهدای گمنام، شهید قندی، شهید اکبری، شهید مشهدی مهدی، هجرت، ولی عصر(عج) از امروز ۲۶ فروردین ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹، ۲۲۳۹ در محدوده ضلع غربی خیابان شریعتی، کوچه الوند و در مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش‌شماره‌های ۷۷۰۴ الی ۷۷۰۸، ۷۷۳۶ الی ۷۷۳۸ در محدوده اتوبان شهید بابایی، ۱۹۶، بلوار پروین، استخر، سراج و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۶۹، ۵۵۸۹، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات شهید اکبری با
پیش‌شماره‌های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۳۹، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴ در محدوده خیابان‌های صابریان، کارون، فتاحی، اسفندانی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
همچنین در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش‌شماره‌های ۳۳۴۵ الی ۳۳۴۹، ۳۳۵۷، ۳۳۸۷، ۳۳۸۶ در محدوده خیابان‌های ابومسلم، مظاهر، پیام در مرکز مخابرات هجرت با پیش‌شماره‌های ۳۳۸۰ الی ۳۳۸۴، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵ در محدوده خیابان‌های عطارنیا، مسلم شمالی، بلوار نبرد و در مرکز مخابرات ولی عصر(عج) با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابان‌های انقلاب، سعدی، شهید نفیسی به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.