کد خبر: 12981

اختلال در ارتباطات ۶ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: ملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان، شهید مطهری، شهید غریبی، سلمان فارسی، شهدای هفتم تیر و شهید عاطف از ۱۳ شهریور ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲، ۲۶۱۴ در محدوده بزرگراه رسالت، ۱۶ متری سوم شمالی (شهید منصوری)، کوچه‌های شهید فراهانی، ابن‌علی، شهید حسینی و در مرکز مخابرات شهید مطهری با پیش‌شماره‌های ۸۸۱۰، ۸۸۵۵، ۸۸۴۸، ۸۸۷۰ الی ۸۸۷۲ در محدوده خیابان‌های اسدآبادی، ۳۱، موج، مستوفی و در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۳۹، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹ در محدوده خیابان های شهید کریمی، اندرزگو و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش‌شماره‌های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۸ در محدوده بلوار ۲۴ متری، ۳ غربی، ۴ غربی، ۵ غربی، ۶ غربی به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش‌شماره‌های ۸۸۸۱ الی ۸۸۸۴، ۸۸۳۰ الی ۸۸۳۲، ۸۸۳۴، ۸۸۸۶ در محدوده خیابان‌های شهید مطهری، بخشی، موقر، مفتح، بزرگراه مدرس به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهید عاطف از ساعت ۲ بامداد به مدت ۳ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.