کد خبر: 12564

اختلال در ارتباطات ۶ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات هجرت، شهید زارعی، جماران، پاسداران، شهید دستغیب، شهید لطیفی از اول تیر ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت با پیش‌شماره‌های ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۸۰ الی ۳۳۸۴ در محدوده خیابان‌های ترابی، هاشمی، ۱۵ متری دوم، ۱۵ متری چهارم و در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش‌شماره‌های ۴۴۱۶، ۴۴۱۷، ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴ در محدوده بلوار آسیا، خیابان‌های سرو، نیلوفر، کوچه سوم شرقی حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابرات و پاسداران با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۳ الی ۲۲۸۰، ۲۶۱۱، ۲۶۱۲ و در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش‌شماره‌های ۲۶۸۵، ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵ و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش‌شماره‌های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.