کد خبر: 12370

اختلال در ارتباطات ۶ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در در مراکز مخابرات شهید جعفری، شهید نظری، امامت، پردیس(۱)، شهید قندی، شهید بهشتی از روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید جعفری با پیش‌شماره‌های ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۴۰ الی ۲۲۴۳ در محدوده خیابان‌های باغستان۶، شارستان ۸، ماکوئی پور، اردیبهشت مرکزی، شهید حیدر مردانی، پسیان شمالی و در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ درمحدوده خیابان‌های وهاج، هوری، فتحنائی، رجبی و در مرکز مخابرات امامت با پیش‌‌شماره‌های ۷۷۷۵، ۷۷۹۸، ۷۷۱۵ الی ۷۷۱۷، ۷۷۴۰ الی ۷۷۴۳، ۷۷۴۶ الی ۷۷۴۸ در محدوده خیابان‌های دماوند، سعدی، معنوی، بیهقی، خاقانی، مسیل جاجرود و در مرکز مخابرات پردیس(۱) با پیش‌شماره ۷۶۲۸ در محدوده فاز ۴ شهر پردیس، خیابان‌های فردوس ۹،۱۱،۱۳ حداکثر به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و موبایل مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت ۲۳ به مدت ۳ ساعت با اختلال همراه است.



نظرات غیرفعال است.