کد خبر: 11612

اختلال در ارتباطات ۶ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید عاطف، ملت، شهید مشهدی مهدی، شهید بهشتی، سلمان فارسی و شهید تندگویان از اول بهمن ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش‌شماره‌های ۷۷۲۹، ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ در محدوده بزرگراه رسالت، دماوند، تیرانداز، بلوار پروین و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش‌شماره‌های ۳۳۴۵ الی ۳۳۴۹، ۳۳۵۷، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷ در محدوده خیابان‌های مظاهر، کاظمی، پیری، مهاجران و کلهر به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود.
مچنین در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش‌شماره‌های ۸۸۴۰ الی ۸۸۴۷ در محدوده بزرگراه امام علی، شهید فتاحی، سبلان شمالی، شهید مدنی و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش‌شماره‌های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۸ در محدوده خیابان‌های آسمان‌ها، آسمان هفتم غربی و شرقی، هشتم شرقی، نهم شرقی، داود قره چلویی و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۶۱۴ در محدوده خیابان‌های رسالت و شهید حاجی پور به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.