کد خبر: 11635

اختلال در ارتباطات ۳ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید مشهدی مهدی، شهید آیت و دکتر حسابی (مارلیک) از هفتم بهمن ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای علیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش‌شماره‌های ۳۳۴۵ الی ۳۳۴۹، ۳۳۵۷، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷ در محدوده خیابان‌های کلهر، مظاهر، پیری، کوچه‌های ۱۱، بنی‌آبادی، کاظمی و در مرکز مخابرات شهید آیت با پیش‌شماره‌های ۷۷۸۱ الی ۷۷۸۴، ۷۷۲۵، ۷۷۲۶، ۷۷۲۸، ۷۷۶۹، ۷۷۹۹ در محدوده خیابان‌های شهید عادل‌زاده، شهید ابراهیم‌نژاد، جانبازان، اتوبان امام علی و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش‌شماره‌های ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۰، ۶۵۱۱ در محدوده خیابان‌های ۱۶ متری بهاره غربی، کوچه ششم، هشتم، دهم و دوازدهم به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.