کد خبر: 11239

اختلال در ارتباطات ۱۳ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید قندی، ولیعصر (عج)، ملت، شهید آیت، شهید دیالمه، شهید قندی، شهید رمضانی، شهید بهشتی، شهید نصراللهی، نبوت، شهید مطهری، مهدیه،شهید زارعی از چهاردهم آذر ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۱۵، ۵۵۱۶، ۵۵۶۹، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۹، ۵۵۵۷ الی ۵۵۵۹، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده بازار مسگرها، بازار چهار سوق، بازار غریبان، بازار مسجد جامع و در مرکز مخابرات ولیعصر (عج) با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده میدان امام حسین (ع)، خیابان‌های شهید مدنی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید اسماعیلی حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط مشترکین در مراکز مخابرات ملت، شهید آیت، شهید دیالمه، شهید قندی، شهید رمضانی، شهید بهشتی، شهید نصراللهی، نبوت، شهید مطهری، مهدیه از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید زارعی از ساعت ۲ به مدت ۳ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.