کد خبر: 8351

اختلال در ارتباطات ۱۰ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات هجرت، ملت، شهید تندگویان، شهید اکبری، شهید غریبی، شهید مفتح، شهید لطیفی، الغدیر، آزادگان و شهید بهشتی از تاریخ ۱۰ بهمن ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت با پیش‌شماره‌های ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۸۰ الی ۳۳۸۴، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵ در محدوده خیابان‌های ۸ متری پنجم، ۱۵ متری اول، بزرگراه بسیج و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ در محدوده خیابان‌های پامنار، پانزده خرداد و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱ در محدوده خیابان های شهید همایی (۱۶ متری اول)، شهید اثنی عشری، کوچه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش‌شماره‌های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۳۹، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۹۶، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴ در محدوده خیابان‌های شهید رضایی (۱۶۳ شرقی)، ۱۶۲ شرقی، شهید اشرفی گودرزی، ۲۰ متری محمدی به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود.
همچنین در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش‌شماره‌های ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹، ۲۲۳۹ در محدوده خیابان‌های الهیه، پل رومی، اکبری، آقا بزرگی، سامعی، رضایی، حسابی، دهقان و در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش‌شماره‌های ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹ در محدوده خیابان‌های پاسداران، شهید کشوری، فرخی یزدی، دوم شرقی، شهید ربانی، سوم شرقی و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش‌شماره‌های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده ستاد نزاجا، درمانگاه بهداشت نیرو زمینی و الماس ایرانیان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات الغدیر با پیش‌شماره‌های ۳۳۰۱ الی ۳۳۰۳، ۳۳۷۰ الی ۳۳۷۳، ۳۳۶۸، ۳۳۶۹ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مراکز مخابرات آزادگان و شهید بهشتی از ساعت ۲ صبح به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.