کد خبر: 14106

اختلال در ارتباطات چهار مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید نواب صفوی، شهید باهنر، شهید آوینی، پردیس۲ از ۱۲ اسفند ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور
ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نواب صفوی با پیش‌شماره‌های ۵۵۴۰ الی ۵۵۴۳ در محدوده خیابان‌های قزوین، هلال احمر، میرجلیلی و کارگر، در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش‌‌شماره‌های ۲۲۰۰، ۲۲۶۴، ۲۲۶۱ و ۲۶۶۰ در محدوده خیابان‌های شریعتی، شهید کدویی، امامزاده و پاساژ فرهنگ و در مرکز مخابرات شهید آوینی با پیش‌شماره‌های ۳۴۸۰ الی ۳۴۸۲ در محدوده خیابان‌های خرمدشت و میثم و در مرکز مخابرات پردیس۲ با پیش‌شماره ۷۶۲۴ در محدوده خیابان‌های پردیس، فاز ۲، نیستان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.