کد خبر: 13224

اختلال در ارتباطات چهار مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت، دکتر حسابی (مارلیک)، شهید پرخیده، شهید مطهری از پانزدهم مهرماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت با پیش‌شماره‌های ۳۶۰۲ الی ۳۶۰۴ در محدوده بلوار شهدای رحیمی، بلوار عارف، خیابان علامه، سی متری بهنیا و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش‌شماره‌های ۳۹۶۱، ۳۹۶۵، ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۵۹، ۶۵۱۹، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷ در محدوده خیابان‌های دخانچی، شهید رستمی، آزادگان، طالقانی و در مرکز مخابرات شهید پرخیده با پیش‌شماره ۷۶۲۷ در محدوده فاز (۱) فروردین شمالی، خیابان نوروز و دانش حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید مطهری از ساعت ۲۴ به مدت چهار ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.