کد خبر: 11591

اختلال در ارتباطات مراکز مخابراتی پاسداران و شهید چمران تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پاسداران و شهید چمران از ۳۰ دی ماه آغاز می شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹ در محدوده خیابان های جهانی نیا، سعادت، داریوش، فراستی، نقره جعفری، محتصری، حاتمی، فین و در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های ۶۶۵۰ الی ۶۶۵۶ در محدوده خیابان های ستارخان، خوشرو، ستایش و زنجان شمالی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.