کد خبر: 12683

اختلال در ارتباطات سه مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید مشهدی مهدی، توحید، چمران، ملت از ۲۴ تیر ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش‌شماره۳۳۴۷  در محدوده کل مرکز حداکثر به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابرات توحید و چمران با پیش‌شماره ۶۶۵۸ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره ۳۳۹۶ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.