کد خبر: 12711

اختلال در ارتباطات سه مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید نصرالهی، شهید فرداسدی، دکتر حسابی مارلیک از ۳۱ تیر ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نصرالهی از ساعت ۲۴ به مدت ۴ ساعت و در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش‌شماره‌های ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۹ در محدوده خیابان‌های آزادی، دکتر هوشیار، شهیدان، اسدا… سهی و در مرکز مخابرات دکتر حسابی مارلیک با پیش‌شماره‌های ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۳۹۶۱، ۳۹۶۵ در محدوده ۲۰ متری مارلیک، آزادگان، ۱۲ متری بهاره و ۱۶ متری بهاره به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.