کد خبر: 14166

اختلال در ارتباطات دو مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات جماران و شهید آیت از ۲۴ اسفند ماه آغاز می شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۴ در محدوده خیابان های شهید بازدار، باهنر و در مرکز مخابرات شهید آیت با پیش شماره های ۷۷۲۸، ۷۷۶۹، ۷۷۹۹، ۷۷۲۵، ۷۷۲۶، ۷۷۸۱ الی ۷۷۸۴ در محدوده شهید نوروزی فرد، شهید قاری، ستار امینی، رضایی، شهید صفایی حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.