کد خبر: 13457

اختلال در ارتباطات دو مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید نظری و شهید اکبری از هجدهم آبان ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان‌های رحیمی و کیایی و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش‌شماره‌های ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، ۷۷۳۹، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲ و ۷۷۱۴ در محدوده خیابان‌های شهید بابایی، تختی، امین و کمیل به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.