کد خبر: 13795

اختلال در ارتباطات تلفن‌های ثابت ۱۱ مرکز مخابراتی تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهید قندی، شهید عاطف، شهید مشهدی مهدی، شهید جعفری، شهید تندگویان، شهید محلاتی، شهید رمضانی، شهید لطیفی، دکتر حسابی و ولیعصر بومهن از ۱۵ دی ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش‌شماره‌های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷ و ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ در محدوده خیابان ‌های سرگرد محمدی، غیوری، مصطفی امیری و شهید روزبهانی، در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۹، ۵۵۶۹، ۵۵۵۷ و ۵۵۵۸ در محدوده پاساژ گلستان و پاساژ محمد، در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش‌شماره‌های ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸، ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴ و ۷۷۲۹ در محدوده خیابان‌های خازنی، اردیبهشت، دانشوری و اتوبان شهید باقری و در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش‌شماره‌های ۳۳۴۵ الی ۳۳۴۹، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷ و۳۳۵۷ در محدوده خیابان‌های خاوران، شرکت واحد شرق، شهید شیرودی غرب و سه راه افسریه و در مرکز مخابرات شهید جعفری با پیش شماره های ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۶۸۰، ۲۲۴۰ و ۲۲۴۳ درمحدوده ولنجک خیابان های ساسان و فرخ به مدت سه روز، در مرکزمخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲ و ۲۶۱۴ در محدوده خیابان شهید هدایتی ( کوچه دهقان، نوآموز، مظفری، لاله و مهشاد)، در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش‌شماره‌های ۲۲۴۸ و ۲۲۱۹ در محدوده خیابان‌های ازگل، ۱۲ متری قائم و مجتمع اورانوس، در مرکز مخابرات شهید رمضانی با پیش شماره های ۵۵۴۶، ۵۵۶۸ و ۵۵۶۴ در محدوده خیابان های شاه علیزاده، شهید تندگویان، شهید دارابی و شهید اسم زمانی، در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش‌شماره‌های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ درمحدوده اتوبان بابایی خیابان‌های لنگری و صنایع، در مرکز مخابرات دکتر حسابی با پیش‌شماره‌های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۹، ۶۵۵۹ و ۳۹۶۱ در محدوده خیابان‌های شریفی، مصیب‌زاده، صیاد شیرازی، بلوار راغب و بلوار نیایش و در مرکز مخابرات ولیعصر بومهن با پیش‌شماره‌های ۷۶۲۲ و ۷۶۲۳ در محدوده خیابان عباس زاهدی و سه راه احسان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.