کد خبر: 12742

اجرای عملیات و بهره‌برداری از نقاط IXP به متقاضیان واگذار می‌شود

سینا: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اجرای عملیات و بهره‌برداری از تقاط تبادل ترافیک (IXP) داخلی را به یکی از مجموعه‌های متقاضی که تاکنون اعلام آمادگی کرده‌اند، به موازات شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی مرکز ملی فضای مجازی واگذار می‌کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در راستای تحقق سیاست های مصوب و ماموریت تعیین شده درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایت‌ها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور و براساس بندهای ۲ و ۶ شرح وظایف خود و همچنین پیرو ابلاع سیاست‌های حاکم بر راه اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی از ترافیک سایت‌ها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور نسبت به تصویب این مصوبه و واگذاری آن به متقاضیان اقدام کرده است.نظرات غیرفعال است.