کد خبر: 10656

اجرای مرحله اول توسعه و تجهیز شبکه ملی دیتا با هدف افزایش درگاه‌های بین‌الملل

سینا:  مرحله اول توسعه و تجهیز شبکه ملی دیتا با هدف افزایش درگاه‌های بین‌الملل و ارتقای کیفیت انتقال لینک‌های بین‌الملل روی تجهیزات شبکه زیرساخت در شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا شد.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از شرکت ارتباطات زیرساخت، مجید حقی مدیرکل طرح و توسعه شبکه دیتای این شرکت  با اعلام این مطلب گفت: در این پروژه افزایش درگاه‌های بین‌الملل، بهینه‌سازی، لزوم تفکیک سرویس‌های شرکت مخابرات ایران  و اپراتورها از یک سو و شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی دیگر و تکمیل پروژه‌های ارتقا پیش‌بینی شده بود.

وی تصریح کرد: توسعه ظرفیت  شبکه و افزایش پورت‌های قابل واگذاری  به اپراتورها در نقاط حضور شبکه ملی دیتا از دیگر مزایای اجرای این پروژه است.

حقی با اشاره به برنامه این شرکت برای توزیع نقاط درگاه‌های بین‌الملل در کشور گفت: با توجه به ظرفیت فعلی درگاه‌های         بین‌الملل و نیاز روزافزون کشور به افزایش ظرفیت  این درگاه‌ها براساس محاسبات ترافیکی و رفتار ترافیکی مشترکان در نواحی مختلف کشور و حجم ترافیک آتی، نقاط بیشتری به عنوان درگاه بین‌الملل پیش‌بینی شده است.

مدیرکل طرح و توسعه شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: توسعه ظرفیت شبکه و افزایش پورت‌های قابل واگذاری به بهره‌برداران در نقاط حضور شبکه ملی دیتا از دیگر مزایای اجرای این پروژه است.نظرات غیرفعال است.