کد خبر: 418
يارگيري مخابرات از كميسيون تنظيم مقررات

آیا کمیسیون تنظیم مقررات بی طرف است؟

سینا: یک عضو دیگر هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران بعنوان عضو صاحبنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب شد تا تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در این کمیسیون به دو نفر برسد.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) مهدی مرجانی (عضو موظف هیات مدیره شرکت مخابرات ایران) اواخر هفته گذشته طی حکمی از سوی محمد سلیمانی (وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون تنظیم مقررات) به عنوان جانشین ملایری تحت عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات منصوب شد. پیش از این نیز محمدکرم پور عضو دیگر هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با حکم محمد سلیمانی به عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات درآمده بود.

براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و آئین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از مهمترین وظائف این کمیسیون تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن، سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور بعنوان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنهاست.

حال با حضور همزمان دو عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران بعنوان یکی از دو اپراتور مخابراتی فعال در کشور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بی طرفی این کمیسیون و همچنین توان و کارایی آن برای تامین یک فضای عادلانه و رقابتی در بازار مخابراتی کشور به شدت زیر سوال میرود.

شایان ذکر است که مطابق آئین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعضای این کمیسیون شامل وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات بعنوان رئیس کمیسیون، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان دبیر کمیسیون، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با معرفی رئیس آن سازمان، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی و سه نفر صاحب نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات و یا فنآوری اطلاعات که با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با تصویب هیئت وزیران برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند می باشد.نظرات غیرفعال است.